ziga poker - Vào website game chính thức vn86

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Chức năng nhiệm vụ

22/09/2020 7:48:53 AM
 

1. Lĩnh vực công ích:

+ Quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, phân, bùn cống thoát nước.

+ Quản lý, duy tu, bảo dưỡng Hệ thống thoát nước, kênh, mương, hồ; Hệ thống vỉa hè, lề đường; Hệ thống điện chiếu sáng và trang trí đường phố.

+ Quản lý, duy tu, bảo dưỡng Nghĩa trang, làm các dịch vụ mai táng.

+ Thực hiện công tác vệ sinh công cộng.

2. Kinh doanh khác:

+ Tư vấn thiết kế và nhận thầu thi công các công trình hạ tầng và dân dụng như: hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường, điện chiếu sáng và trang trí đường phố; các công trình xây dựng, cấp nước, đèn tín hiệu giao thông, các công trình điện, công viên cây xanh, thuỷ lợi, kênh mương, hồ và các tuyến đường giao thông.

+ Hoạt động kinh doanh vật tư, nguyên liệu, thiết bị máy móc chuyên ngành phục vụ công cộng, cơ giới thuỷ lợi.

+ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường khác.

3. Quản lý dự án:

+ Thực hiện chức năng Chủ đầu tư và Quản lý Dự án đối với các công trình hạ tầng do Tỉnh và Thành phố giao về Vệ sinh môi trường, Thoát nước, Điện chiếu sáng, Nghĩa trang...

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử