ziga poker - Vào website game chính thức vn86

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Lịch trình vệ sinh, thu gom rác tại các phường thuộc địa bàn thành phố Huế

11/05/2021 10:25

Vào website game chính thức vn86 kính thông báo Lịch trình vệ sinh, thu gom rác tại các phường thuộc địa bàn thành phố Huế như sau:

* Khu vực Bắc Sông Hương:

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Hòa.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Hòa.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Hương Long.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Hương Long.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Hương Sơ.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Hương Sơ.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Kim Long.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Kim Long.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Bình.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Bình.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Cát.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Cát.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hậu.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hậu.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hiệp.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hiệp.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hòa.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hòa.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Thuận.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Thuận.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Tây Lộc.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Tây Lộc.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thuận Hòa.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thuận Hòa.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thuận Lộc.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thuận Lộc.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thuận Thành.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thuận Thành.

 

* Khu vực Nam Sông Hương:

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Cựu.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Cựu.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Đông.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Đông.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Tây.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Tây.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hội.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hội.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Nhuận.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Nhuận.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phước Vĩnh.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phước Vĩnh.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phường Đúc.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phường Đúc.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thủy Biều.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thủy Biều.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thủy Xuân.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thủy Xuân.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Trường An.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Trường An.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Vĩnh Ninh.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Vĩnh Ninh.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Vỹ Dạ.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Vỹ Dạ.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Xuân Phú.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Xuân Phú.

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử