ziga poker - Vào website game chính thức vn86

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo về việc thay đổi phương thức thu gom rác trên tuyến đường Lê Huân - Đặng Thái Thân - Ông Ích Khiêm - 23/8 ( tuyến đường nằm trong đề án phố

22/04/2022 08:29

🌿 Công ty thu hồi các thùng rác công cộng và đặt bổ sung các thùng rác bộ hành để phục vụ cho hoạt động phố đêm. 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣̂ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡/𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐫𝐚́𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡.

🌿 Kể từ ngày 18/04/2022, Công ty thực hiện công tác thu gom rác sinh hoạt trực tiếp bằng xe gom. Cụ thể như sau:

- Các ngày thứ 6 và thứ 7 (ngày diễn ra hoạt động phố đêm): 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣̂ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡/𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐫𝐚 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐮 𝐠𝐨𝐦.

- Các ngày còn lại trong tuần (từ chủ nhật – thứ 5): 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮 𝐠𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐞́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎 – 𝟐𝟐𝐡𝟎𝟎.

Công ty kính đề nghị các hộ gia đình/cơ quan lưu ý thực hiện: lưu trữ rác đúng cách, đưa rác ra đúng lịch trình, thời gian Công ty đang thực hiện để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Trân trọng ./.

ziga poker

ziga poker

ziga poker

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử