ziga poker - Vào website game chính thức vn86

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác

Ban hành kèm theo quyết định số 947/QĐ-MTĐT ngày 27 tháng 12 năm 2019.

1. Rác thải sinh hoạt

- Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: Áp dụng theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (quyết định 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế); đơn giá là: 345.000đ/m3.

- Đơn giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt (đối với các đơn vị ngoài vận chuyển về khu xử lý của Công ty) là: 199.000đ/tấn.

      * Trường hợp các đơn vị có nhu cầu hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải có khối lượng lớn, Bộ phận Giao dịch lập dự toán chi tiết đề xuất Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện.

      

2. Rác thải công nghiệp không nguy hại

Công tác

Đơn giá

đ/tấn

đ/m3

Xúc

399.000

200.000

Vận chuyển bằng xuồng

299.000

150.000

Vận chuyển bằng xe cuốn ép

(thu từ thùng nhựa)

604.000

301.000

Xử lý

350.000

174.000

      

3. Rác thải xây dựng

Công tác

Đơn giá (đ/m3)

Vận chuyển bằng xuồng     

160.000

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử