ziga poker - Vào website game chính thức vn86

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Vào website game chính thức vn86

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Tưới nước rửa đường

Ban hành kèm theo quyết định số 947/QĐ-MTĐT ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Đối tượng và khu vực

Đơn giá (đ/chuyến)

a. Nội thành

Xe 5m3

Xe 8m3

Xe 11m3

- Phục vụ sinh hoạt

 407.000

 528.000

 671.000

- Tưới đường, tưới sân, vườn, phục vụ SXKD…

 649.000

 803.000

 957.000

b. Các xã vùng ven (<15km)

 

 

 

- Phục vụ sinh hoạt

 528.000

 715.000

 902.000

- Tưới đường, tưới sân, vườn, phục vụ SXKD…

 726.000

 902.000

1.067.000

      Trường hợp phục vụ ở vùng ngoại vi cách trung tâm Thành phố trên 15km, giá thỏa thuận với khách hàng.

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử